Základná SEO optimalizácia pre vyhľadávače

 

SEO Basic  - základná forma optimalizácie

Pod základnou optimalizáciou internetovej prezentácie sa rozumie úprava a správne naformátovanie existujúceho textového obsahu. Správne naformátovaný textový obsah, má inú váhu pre vyhľadávač ako nenaformátovaný čistý text. Hoci tieto zmeny, častokrát voľným okom nevidno, sú dosť podstatné ! Pri základnej optimalizácií netvoríme nové texty ani nemeníme už existujúci obsah. Snažíme sa len o správne interpretovanie celého kontextu stránky, tak aby takzvaný robot "spider" vedel rozlíšiť dôležitosť obsahu. Takáto optimalizácia je v súlade s XHTML štandardmi.

 

Cena sa pohybuje od počtu slov, jedna normostrana je 500 slov ( == 1 bežná www stránka)

 

Poplatky za základnú SEO optimalizáciu

Počet normostrán cena bez DPH
1 až 5 7,00,- €
5 až 10 6,50,- €
10 až 20 6,00,- €
nad 20 5,00,- €


w@webworking.sk | +421 (0) 904 555 936

 

 

Pokročilá SEO optimalizácia pre vyhľadávače

SEO extra - komplexná forma optimalizácie

Pri tomto type optimalizácie formátujeme existijúci obsah a modifikujeme ho tak, aby bol pre vyhľadávače zaújmavý a atraktívny. Správne formátovanie v štandarde XHTML , HTML 4 alebo najnovšom draft štandarde HTML 5 je základ. Pri tomto procese naši experti tvoria nový obsah a dopĺňajú ho k Vášmu existujúcemu obsahu, tak aby s ním čo najviac súvisel a poskytoval slovnú bázu celému kontextu. Okrem toho, sa vytvárajú aj spätné odkazy na relevantný obsah na Vašu prezentáciu. Zabezpečíme dôkladné prepojenie Vášho obsahu.

 

Cena sa pohybuje od počtu slov, jedna normostrana je 500 slov ( == 1 bežná www stránka).

 

Poplatky za pokročilú SEO optimalizáciu

Počet normostrán cena bez DPH
1 až 5 15,00,- €
5 až 10 14,20,- €
10 až 20 13,40,- €
nad 20 12,50,- €


w@webworking.sk | +421 (0) 904 555 936

 

 


    mail