Čo je to redakčný systém

Anglický výraz Content Management System (skratka CMS) — po slovensky často aj ako redakčný systém , je nástroj na správu obsahu. Slúži na organizáciu a jednoduché vytváranie dokumentov a rôzneho iného obsahu. Väčšinou je to web aplikácia na organizáciu web stránok a webu.

Redakčný systém vyžaduje na editáciu a tvorbu článkov buď špeciálny klientský software alebo má na to webové rozhranie cez klasický prehliadač web stránok. Pre CMS sa niekedy používajú termíny redakčný systém, publikačný systém alebo web content management — WCM.

Redakčný systém Web Publisher CMS je postavený na platforme PHP 5.3 a využíva databázu MySQL. Pre lepší užívateľský komfort používa technológiu AJAX , ktorá umožňuje rýchlo aktualizovať stránky bez nutnosti opätovného nahrávania celého obsahu CMS do prehliadača.

 

Hlavné prínosy redakčného systému Web Publisher CMS:

  • výrazná úspora prevádzkových nákladov
  • možnosť okamžitej zmeny štruktúry a obsahu www stránky
  • jednoduché a intuitívne ovládanie redakčného systému
  • jednoduché pridávanie a editácia podstránok
  • prístup do redakčného systému cez prehliadač web stránok (Internet Explorer, Firefox, Opera..)
  • generuje XHTML valídne web stránky podľa W3C štandardov
  • podpora SEO — Search Engine Optimization
  • webstránky spĺňajú kritéria prístupnosti a použiteľnosti (Web Accessibility / Usability)


mail