Editor - prostredie, v ktorom upravujete obsah Vašej prezentácie

Práca v editore pripomína prácu so známim kancelárskym softwarovým balíkom najväčšej korporácie na svete. Jedná sa však o voľne dostupnú verziu editora, ktorá je nezávisle vyvíjaná a programovaná skupinou odborníkou. Editor je známy pod názvom TinyMCE. Medzi základné dôležité vlastnosti editra patria:

 

  • v editore vždy všetko vidíte tak ako by ste si prezerali stránku cez web !
  • formátovanie textu (veľkosť, farba, kurzíva), CSS formátovanie
  • voľba štýlu textu, vyznačením časti textu
  • vkladanie odkazov na stránky, ktoré ste vytvorili alebo externé odkazy
  • vkladanie obrázkov systémom DRAG & DROP z manažéra súborov alebo alternatívnym
  • vkladanie videí vo FLASH formáte
  • vkladanie tabuliek
  • vkladanie textu COPY & PASTE

 

Web Publisher CMS disponuje dvomi editormi obsahu webstránky !

Editor je vhodný pre koncovú úpravu profesionálne naformátovaného textu našimi expertami. Editor sĺuži na účely základnej úpravy textu. Pre požiadavky presného umiestnenia objektov an stránke spolu s pokročilejším formátovaním stránky tento editor dopĺňa ďalší editor na vedľajšej záložke, v ktorom HTML a CSS programátori, vedia rýchlo profesionálne naformátovať Váš obsah tak, aby vypadal na úrovni ! Takúto možnosť Vám neponúkaju žiadne voľne dostupné CMS systémy.

 

Editor stránok internetového publikačného systému - WebPublisher CMS


mail