Integrácia sociálnych sietí

Novinkou v diskusach sú špeciálne tlačidlá a ukazovatele koľkým ľuďom sa stránka, článok alebo produkt páči. Podstatou tochto systému je existencia rozmáhajúcich sa sociálnych sietí ako je Facebook, Twitter a ďaľšie. Keďže každý má v týchto sieťach svoj profil, tieto systémy povoľujú na tieto účely získať obrázok diskutujúceho, jeho meno a prípadne i kontakt.

 

Základné prvky, ktoré je možné integrovať sú:

 

  • počet ľudí, ktorým sa to páči
  • obrázok diskutujúceho
  • kontaktné informácie


mail