Parametre PHP

Naše servery používajú nasledovné nastavenia a moduly pre PHP. Sú to štandardné nastavenia. Pre individuálnych klientov je však možné toto nastavenie zmeniť.

 

Nastavenie PHP

 • verzia PHP 5.3.6
 • vypnuté magic_quotes
 • vypnuté register_globals
 • vypnutý safe_mode
 • vypnuté allow_url_include
 • maximálna doba chodu skriptu (max_execution_time): 60 s
 • pameťový limit (memory_limit): 128 MB
 • maximálna veľkosť POST vstupu (post_max_size): 28 MB
 • maximálna veľkosť uploadovaného súboru (upload_max_filesize): 28 MB

 

 

Nainštalované moduly PHP

 • bzip2
 • calendar
 • ctype
 • curl
 • date
 • dba
 • dom
 • exif
 • fileinfo
 • ftp
 • GD 2.0
 • gettext
 • hash
 • iconv
 • imap
 • imagick
 • ioncube
 • json
 • libxml
 • mbstring
 • mcrypt
 • mysql
 • mysqli
 • openssl
 • pcre
 • PDO - sqlite a MySQL
 • session
 • soap
 • SQLite
 • tokenizer
 • Zend Optimizer
 • zip
 • zlib