Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie na maximálnej možnej úrovni. Zberáme od vás len minimálne množstvo potrebných údajov, ktoré je primerané k poskytovaniu našich služieb. Nakoľko chceme, aby bol náš vzťah so zákazníkom korektný, uvádzame tu bližšie informácie o tom, ako s ktorými údajmi narábame.

Informácie, s ktorými pracujeme

Môžeme uchovávať informácie, niektoré alebo všetky, ktoré sú nám poskytnuté prosterdníctvom automatizovaného systému pri objednávke alebo zákaznického systému. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete sa môžu líšiť od typu nami poskytovanej služby a môžu obsahovať meno, adresu, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailový kontakt, telefónne číslo, faxové číslo, platobné údaje a platobnú históriu vzťahujúcu sa k nami poskytovaným službám, údaje o platobných kartách, názvy domén, názvy hostingov a i. Platobné údaje môžu byť použité len k procesom súvisiacim s úhradou faktúr za nami poskytované služby. V prípade úhrady pomocou platobnej karty, môžu byť potrebné údaje poskytnuté vydávateľovi vašej platobnej karty.

Informácie o využívaní služieb

Tieto informácie sa využívajú pre zlepšenie poskytovania našich služieb. Môžeme analyzovať využívanie služieb zákazníkom. Všetky tieto informácie sú zabezpečené a nemajú k nim prístup tretie strany. Slúžia výlučne pre interné potreby spoločnosti Webworking s.r.o.

Log súbory

Používame IP adresy k analýze trendov, správe našich webstránok a serverov, zisťovaniu prístupov a k zberaniu informácií pre súhrnné využitie. IP adresy nie sú spájané s osobnými údajmi zákazníka. Je však možné, že osobné údaje o zákazníkovi môžu byť zahrnuté v súboroch s protokolmi vzhľadom k funkcii IP adries a prehliadaniu webu.

Cookies

Internetový prehliadač zaznamenáva malé textové súbory Cookies, ktoré obsahujú informácie, ktoré umožňujú webstránkam rozpoznať váš prístup. Používame cookies k uloženiu nastavenia a prihlasovacie údaje a poskytujeme personalizované funkcie. Cookies môžete odmietnuť zmenou v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Zverejňovanie informácií

V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Môžeme využívať údaje, ktoré nám ulahčia sa s vami skontaktovať v prípade potreby, prípadne tieto informácie využívať na marketingové účely našej spoločnosti. Máme právo zverejniť v prípade potreby anonymné súhrnné informácie získané od užívateľov.

Aktualizácia osobných údajov

V prípade zmeny niektorých osobných údajov je zákazník ihneď po tejto zmene povinnýtieto zmeny vykonať v zákazníckej zóne.


Spoločnosť Webworking s.r.o. používa technické a bezpečnostné opatrenia, aby zabránila strate, zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu k osobným informáciám zákazníkov. V prípade citlivých údajov sa používa SSL technológia.


V prípade vyžiadania osobných údajov orgánmi činnými v trestnom konaní postupujeme podľa platných zákonov Slovenskej republiky.


Akékoľvek zmeny v politike ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. V každom prípade odporúčame prečítať si tento dokument pri každom využívaní našich služieb, aby sa zaistilo, že s tu uvedenými informáciami súhlasíte.