Web Publisher CMS - Commerce

Verzia Commerce je určená pre komerčné použitie. Hlavné nasadenie tejto verzie CMS je e-shop (elektronický obchod), predaj cez internet alebo ponuka služieb. CMS nielen srpavuje obsah Vašej prezentácie, katalóg produktov, ale navyše sa stará aj o správu Vašich objednávok a faktúr, ktoré vystavujete priamo vo Web Publisher CMS ! Preto nie je potrebný iný fakturačný sytém alebo program, ktorý by ste si inak museli zakúpiť.

Použitie v komerčnej oblasti

internetová prezentácia, blog, noviny

Najmodernejšie technológie

Aplikácia využíva najmodernejšie techniky moderného webu WEB 2.0

Spĺňa všetky kritéria pre bezpečný e-shop systém

Vlastný integrovaný objednávkový a fakturačný systém !

Web Publisher CMS - Commerce licencia navyše zahŕňa

Vlastnosti Standard Commerce
Možnosť použitia ako e-shop nie áno
Možnosť pridávať tovar do kategórií nie áno
Variácie tovaru (veľkosť, farba, vlastné typy) nie áno
Fakturačný systém (kompletne nezávislí na iných ERP) nie áno
Viacstupňové stavy objednávok nie áno
Vytváranie cenových ponúk nie áno
Možnosť fakturovať tovar aj služby nie áno
Generovanie dokumentov v PDF formáte nie áno
Zasielanie informačných e-mailov (mailing list) nie áno
Systém kontaktov nie áno
Online platby nie voliteľne
Možnosť prepojenia na Váš ERP nie voliteľne

Minimálne požiadavky

  • PHP v 5.3 a novšia
  • Apache 2.0 webserver
  • MySQL databáza (primárne podporovaná)
  • Zapnutý mod rewrite
  • Miesto na disku min 150 MB
  • minimálne rozlíšenie obrazovky: 1280 x 800
  • podporované prehliadače pre prácu v systéme: Google Chrome, Opera, Firefox
  • podporované prehliadače pre prezeranie stránok návštevníkmi sú všetky vrátane prehliadača Internet Explorer


mail