Vytváranie jazykových verzií webstránky

So systémom WebPublisher CMS, je možné jednoducho spravovať Vašu internetovú prezentáciu pre ľubovolný počet jej jazykových verzií. Pre pridávanie a úpravu jazykov je vytvorená špeciálna záložka na správu jazykov.

 

Používateľské prostredie používa dvojstupňovú správu jazykových verzií. V hornej lište si môžete prepnúť spomedzi dostupných jazykových verzií a systém automaticky zobrazuje len stránky a kategórie, ktoré pre túto jazykovú verziu existujú. 

 

Pri každej stránke, je možnosť si prepnúť dočasne na konkrétnu jazykovú verziu stránky a upraviť ju. Pokiaľ jazyková verzia vybranej stránky nie je vytvorená, nezobrazuje sa.


mail