Modul pre regitráciu používateľa
zabezpečuje identifikáciu a autorizáciu v systéme Web Publisher CMS

Základnou formou autorizácie každého nového používateľa je registrácia. Je to jedna z foriem ako overiť totožnosť používateľa. Majoritná väčšina publikačných systémov vyžaduje pre overenie zadanie:

 

  • plaplatného e-mailu
  • celého mena a priezviska

 

Okrem týchto základných údajov je možné zbierať aj iné údaje ako IP adresu, čas registrácie, informácie o počítači z ktorého bola spravená registrácia.

 

Tento modul je možné upraviť podľa vašich potrieb. Grafické zobrazenie závisí od zvolenej témy (templatu) pre Web Publisher CMS.

 


mail